Rodzaj rządzenia - stopień zniewolenia

Portret użytkownika Atraktor

Praktykowane w ludzkiej cywilizacji ustroje (poza małymi wspólnotami) pozostają na poziomie przetwarzania informacji w sposób scentralizowany, badający wolę jednostek tylko w chwili wymiany rządowych ekip. Ten brak ciągłego sprzężenia zwrotnego (między odczuciem statystycznego obywatela a decyzjami rządu) stanowi rodzaj tolerowanego ubezwłasnowolnienia. To rytuał pozwalający na zachowanie władzy i związanych z nią korzyści. A zatem konieczne jest wprowadzenie zasad:
- samoregulacji wszystkich poziomów,
- warunkowego awansu,
- przekształceń zgodnych ze spontanicznymi reakcjami społeczeństwa,
- dowolnego zwiększania szybkości podejmowania decyzji
- odbioru również słabych sygnałów...

Odpowiedzi

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Portret użytkownika marisnow

 - przekształceń zgodnych ze

 - przekształceń zgodnych ze spontanicznymi reakcjami społeczeństwa ...

  ... spontaniczne - mam wątpliwości .. wolałbym starannie, wszechstronnie  przemyślane

marisnow

Portret użytkownika Atraktor

     Pisząc  o  tego 

     Pisząc  o  tego  rodzaju   przekształceniach  miałem na myśli model administracji, w którym  dobór pracowników wykluczałby wpływ jakiegoś politycznego  zleceniodawcy.   Innowacja   polegałaby   na  doborze  pracowników  wyłonionych  (w trybie  konkursu)   ze  spontanicznie  utworzonych  grup  społecznych.  Zgodnie z definicją, taką grupę stanowią osoby, które wykształciły pewien zakres wspólnego myślenia, istnieje między nimi łączność, tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości oraz świadomość wspólnych interesów. Ten rodzaj więzi powinien być ukształtowany już w chwili zgłoszenia chęci odbycia stażu na najniższym poziomie  publicznej  administracji.   Podkreślam - stażu,  w którym  test kompetencji  badałby stopień zadowolenia lub dyskomfortu  w odczuciu  statystycznego obywatela.

Jerzy Wojnar