Dobra książka !!!

 Neoliberalizm Historia katastrofy ,David Harvey , KSIĄŻKA i PRASA

 

Odpowiedzi

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

jest dostępna w pdf? (prv

jest dostępna w pdf? (prv pls)