Portret użytkownika jordan

Ogólnoświatowa akcja ratowania polskiej demokracji- akcja blogerów Nowego Ekranu

Szanowni Państwo 

Być może słyszeliście Państwo o akcji blogerów z Nowego Ekranu z czerwca i lipca b.r. dot. powiadamiania instytucji europejskich i światowych o łamaniu zasad demokracji w Polsce. Chcielibyśmy wesprzeć blogerów w walce o demokrację w Polsce.

 


Poniżej propozycja listu do instytucji światowych o kolejnych aktach ich łamania:

Szanowna Pani/Szanowny Panie/ Szanowni Państwo !

W czerwcu i lipcu b.r. informowaliśmy instytucje europejskie i światowe oraz wpływowe osoby ze świata polityki i międzynarodową opinię publiczną o rażących przykładach łamania zasad demokracji w Polsce, których dopuszcza się rząd Platformy Obywatelskiej i jego satelici.

Dziś my, Polacy w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP jesteśmy świadkami kolejnych i czujemy się w obowiązku powiadomienia o nich światowego forum, tym bardziej, że w osobie Państwowej Komisji Wyborczej jest odbierane prawo wyborcze, konstytucyjnie obywatelom polskim gwarantowane.

Wszystko to dzieje się w państwie, którego premier aktualnie sprawujący polską prezydencję UE, wygłasza z jej trybuny demokratyczne hasła natomiast jest ślepy i głuchy na rażące sposoby łamania zasad demokracji w jego kraju.

Portret użytkownika alica

Głosuj za Demokracją Bezpośrednią na antenie łódzkiego Radia Parada

Dotąd myśleliście że demokracja bezpośrednia to tylko hasło o którym się debatuje? Demokracja bezpośrednia to wartość, która istnieje w głowach i działaczy i przechodniów i artystów. Teraz, pierwszy raz, możesz zagłosować za demokracją bezpośrednią na antenie! http://www.facebook.com/event.php?eid=228597310521298

Wystawa: "Nowoczesna demokracja bezpośrednia"

2011-09-06 16:30
2011-09-16 20:00

 

  

Stowarzyszenie Więcej Demokracji, Ambasada Szwajcarii w Polsce i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na wystawę:

Nowoczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski. 

Miejsce: Urząd Dzielnicy Ursynów, Aleja KEN 61 02-777 Warszawa, Parter / Wydział Obsługi Mieszkańców.
Stacja metra Imielin.
Czas otwarcia wystawy: 6 - 16 września 2011 r.

Wernisaż: 6 września godz.16:30

 - Przemówienie inauguracyjne Burmistrza Dzielnicy Ursynów, Piotra Guziała i Dr. Simona Geissbühlera, Ministra i Zastępcy Szefa Misji w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie

 - Aperitif

Demokracja bezpośrednia jest cechą charakterystyczną szwajcarskiego systemu politycznego i ważnym elementem szwajcarskiej (politycznej) tożsamości. W Polsce (i gdziekolwiek indziej) szwajcarska demokracja bezpośrednia często nie jest zbyt dobrze znana. Jej zwolennicy życzyliby sobie więcej demokracji i większego udziału obywateli w sprawach własnego kraju i zazdrośnie spoglądają na osiągnięcia Szwajcarii w tym zakresie, podczas gdy przeciwnicy demokracji bezpośredniej uważają ją za niebezpieczną lub nieistotną.

 Wystawa prezentuje historyczne korzenie szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, jej rozwój i stan obecny. Jest ona analizą politycznych, społecznych i ekonomicznych skutków demokracji bezpośredniej. Uświadamia nam, że chociaż szwajcarska demokracja bezpośrednia nie jest towarem eksportowym, to może służyć za wzór dla procesów demokratyzacji i politycznego sprawowania władzy w społeczeństwach wielokulturowych. Jako że Unia Europejska dąży do większej demokratyzacji, to szwajcarskie doświadczenie może być również pomocne.

Portret użytkownika Radecki Andrzej

W stronę demokracji bezpośredniej

W jakiej kondycji jest polska demokracja anno domini 2011, po ponad 20-tu latach od jej ustanowienia ? Co raz częściej mówi się i pisze w Polsce o chorobie demokracji, o manipulacjach opinią publiczną i nastrojami, o narastającej wojnie polsko-polskiej. Także o zmęczeniu i zniechęceniu obywateli bieżącą polityką. Przytoczmy trochę statystyki: w tegorocznym sondażu TNS OBOP 76 procent badanych uznało demokrację za najlepszą znaną formę rządów, zdanie przeciwne miało 14 procent.

W tym samym sondażu aż 85 proc. ankietowanych wyraziło jednocześnie opinię że „większość polityków dba tylko o swoją karierę”. 51 procent uczestników ankiety stwierdziło że „polityk nie może być uczciwy”. O uczciwości naszych przedstawicieli przekonanych było 30 % badanych. Tak więc mimo przywiązania większości obywateli do demokracji nasze zaufanie do polityków jest mocno ograniczone. Przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazywać wiele: niespełniane obietnice wyborcze, afery korupcyjne, naciski grup interesu, wytworzenie się „klasy politycznej”, wodzowski charakter większości partii politycznych, przepychanki o miejsca na listach wyborczych, partyjniactwo, walka o posady dla „swoich”, lekceważenie opinii wyborców itd. Wszyscy polityków obserwujemy i oceniamy, jednych lepiej, innych gorzej. Uzasadnione w tym kontekście stają się pytania: czy tak już być musi ? Czy o taką demokrację nam chodziło ? Czy „klasa polityczna” zawsze będzie za nas o wszystkim decydowała, nawet wbrew oczekiwaniom większości ?

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

“Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”


Żyjemy w czasach w których nie można znać się na wszystkim i osobiście załatwiać wszystkie swoje sprawy. Musimy korzystać z usług pośredników, przedstawicieli, reprezentantów, specjalistów, zastępców. Dzięki nim możemy poświęcić się czynnościom które są dla nas najważniejsze, na których się znamy lub które lubimy. Układ “usługobiorca-usługodawca” ma jeden słaby punkt - konflikt ich interesów. Oznacza to, że dla usługodawcy jego osobisty interes jest często ważniejszy niż interes usługobiorcy.

Mamy na trwale zapisaną w genach wolę przetrwania tj. dbałość o nasze osobiste interesy życiowe. W swoim własnym interesie każdy powinien na bieżąco kontrolować jakość świadczonych mu usług. Brak kontroli dobrze obrazuje anegdota:

Pan Andrzej na działce opryskuje swoje pomidory. Jego sąsiad zwraca mu uwagę: Środek chemiczny który stosujesz jest za silny. Ma zbyt długi okres karencji. Pomidory nie będą nadawały się do spożycia. Andrzej na to: Te pomidory uprawiam nie do jedzenia. One będą wyłącznie na sprzedaż.

Specyficzną, wyjątkowo ważną dla naszego tu, teraz, jutro i pojutrze jest usługa jaką świadczą nam “specjaliści” od bieżącego zarządzania wspólnymi sprawami - politycy. Niestety - w naszej ojczyźnie pomimo zapisu Konstytucji RP Art. 4 pkt. 1 “Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.” my obywatele nie mamy kontroli (władzy) nad politykami. Nie możemy zawetować żadnej ich decyzji ani zmienić jakiegokolwiek przepisu prawnego bez ich zgody. Dla naszych polityków, zgodnie z naturą ludzką, najważniejszy jest ich osobisty interes – jak najdłużej być na “świeczniku”.

Subskrybuje zawartość