Blogi

Portret użytkownika Robert Fiałek

Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U.2015.1393

2017.01.01 zm. Dz.U.2015.1923 art. 1

USTAWA

Portret użytkownika Robert Fiałek

Wolne Zgromadzenie

To nie był "mój dzień" na przemowy ale chcę się podzielić filmikiem bo nawiązałem fajne kontakty oraz po raz pierwszy wykorzystałem praktycznie nasz głośnik. Działa znakomicie.

Więcej o Wolnym zgromadzeniu:
https://www.facebook.com/wolnezgromadzenie
https://www.youtube.com/channel/UCOVkJO4d42wKPFKnSyylt1w

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza nowelizacji ustawy o referendum lokalnym

Obecnie obowiązujące ustawy o samorządzie i referendum lokalnym są niedoskonałe. Nie pozwalają mieszkańcom naszych małych ojczyzn realnie korzystać z prawa zapisanego w 4 Art.

Chora demokracja

Wybory na szefa dolnośląskiej struktury PO pokazały jak w soczewce obraz demokracji, jaka się ukształtowała w Polsce pod rządami tej partii.

Subskrybuje zawartość