Czy popieramy tą inicjatywę? (http://www.facebook.com/ReferendumACTA)

Portret użytkownika Robert Fiałek
Tak
100% (5 głosów)
Nie
0% (0 głosów)
Razem głosów: 5

Odpowiedzi

Portret użytkownika Robert Fiałek

W jakim stopniu i w jaki

W jakim stopniu i w jaki sposób moglibyśmy z nimi współpracować?

Portret użytkownika Robert Fiałek

Uwaga! Ankieta trwa tylko 2

Oto pierwszy rys założeń grupy:

Nie jesteśmy za żadną ideologią ani za żadną opcją polityczną, domagamy się tylko uszanowania zasad demokracji i wolności jednostki. Jesteśmy za prawem do prywatności i do swobody wyrażania poglądów. Chcemy też zwiększenia udziału społeczeństwa w decydowaniu o ważnych sprawach w kraju. tj. wprowadzenia referendum obligatoryjnego w przypadku zebrania 500 000 podpisów obywateli pod wnioskiem.

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.