Zaproszenie do pracy organicznej budowy społeczeństwa obywatelskiego

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Zarówno człowieka jak również społeczeństwo które całe dotychczasowe życie prowadzone było przez swoich rodziców/opiekunów „za rączkę” nie można z dnia na dzień usamodzielnić. Trzeba to robić stopniowo – małymi krokami. Taki pierwszy kroczek proponują grupa zwolenników władzy zwierzchniej. Zadanie nie jest łatwe. Potrzebne jest „wiele rąk”. Zapraszamy do pomocy historycznej akcji wykonania pierwszego kroku w kierunku samodzielności onywateli.

Władza w naszych małych ojczyznach nie jest jednoosobowa. Sprawuje ją  Zarząd Samorządu oraz jego Rada. Decyzje podejmuje większość Rady. W skrajnych przypadkach jest to zdecydowana jej większość. Najczęściej jednak włodarze naszych małych ojczyzn mają różne pomysły rozwiązania jej problemów. Jesteśmy narodem indywidualistów a „gdzie dwu Polaków tam trzy różne zdania.” Często się zdarza, że nie ma zgody pomiędzy Zarządem Samorządu a jego Radnymi bądź w samej Radzie różnica głosów pomiędzy większością a jej opozycją jest niewielka. W takim przypadku Zarząd Samorządu oraz mniejszość Rady powinny mieć prawo zarządzić lokalne referendum i zapytać się mieszkańców który wariant, większości czy opozycji,  im odpowiada. Takie prawo mieszkańcom samorządów daje Art. 4 pkt. 1 Konstytucji RP „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu„. Aktualnie obowiązujące prawo wykonawcze  nie daje Zarządom samorządów oraz radnym opozycji takiego prawa.

Stowarzyszenie www.demokracjabezposrednia.pl oraz partia www.db.org.pl korzystając z zapisu Art. 118 naszej Konstytucji chcą  znowelizować rozdział 2 art.9 pkt 1 oraz art. 55 pkt. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku:

Zapisy obecnie obowiązujące:

Rozdział 2 Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Art. 9.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c. pkt. 1
Rozdział 8 Tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum

Art. 55.
1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zapisy proponowane:

Rozdział 2 Referendum przeprowadzane z inicjatywy organów wykonawczego bądź stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Art. 9.
1. Decyzję o referendum podejmuje organ wykonawczy samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy minimum 1/5 radnych z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c pkt. 1.

Rozdział 8 Tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum

Art. 55.
1. Referendum jest ważne niezależnie od frekwencji wyborczej z zastrzeżeniem ust. 2
.

Szanowni Państwo

Jeśli podzielasz nasze przekonanie, że w demokracji obywatele powinni mieć w sprawach wspólnych głos decydujący to prosimy o poparcie inicjatywy. Serdecznie zapraszamy aktywnych zwolenników naszej propozycji do przystąpienia do komitetu organizacyjnego proponowanej OIU. Delarację przystąpienia do pracy organicznej na rzecz władzy zwierzchniej obywateli proszę przesłać na adres OIUkontakt@gmail.com 

Odpowiedzi

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Portret użytkownika marek

Witam, Dzisiaj został

Witam,

Dzisiaj został rozesłany mail z informacją:

"- Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia organizuje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Piaseckiego Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym."

Czy w Stowarzyszeniu było głosowanie w tej sprawie ?

Portret użytkownika Hania

Przeczytałam proponowane

Przeczytałam proponowane zmiany, ale nie rozumiem, co one istotnego zmieniają. Czy ktoś mógłby mi to wyjasnić prostym językiem, jak laikowi?

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Haniu Zgodnie z zapisem Art.

Haniu

Zgodnie z zapisem Art. 4 naszej Konstytucji my Naród sprawujemy władzę zwierzchnią a naszej ojczyźnie. Jeśli Inwestorowi doradcy/projektanci przedstawią dwa (kilka ) wariantów inwestycji to on jako suweren decyduje który z nich bądzie realizował. Prponowana nowelizacja ma na celu dać praktyczną lekcję mieszkańcom naszych małych ojczyzn bycia suwerenem i sprawowania władzy zwierzchniej a nszym przedstwicielom stworzyć warunki konkurowania na projekty a nie na jałową rywalizacje.

Marku

Formalnie nie było żadnego głosowania na temat proponowanego OIU ale w SDB nie ma zakazu a wręcz obowiązek członków i sympatyków aktywnie działać w kierunku popularyzacji idei DB

Z. Gromada

Portret użytkownika marek

Czy z tego braku zakazu, a

Czy z tego braku zakazu, a wręcz obowiązku wynika, że inicjatywa jednej osoby może być ot, tak sobie, nazywana inicjatywą Stowarzyszenia ?

Portret użytkownika Hania

Też uważam, że każda

Też uważam, że każda inicjatywa która ma być sygnowana przez stowarzyszenie, powinna być przegłosowana.
Nadal nie potrafiłabym wyjaśnić osobie z ulicy o co chodzi w proponowanej zmianie :( - może jakiś przyklad?