Nadesłane: Warszawa 13/10 . Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Portret użytkownika jordan

Informujemy, że w tę niedzięlę (13 paździrnika) w Warszawie odbędzie się referendum odwoławcze.

Nasze Stowarzyszenie z definicji zajmuje się demokracją bezpośrednią, a referendum odwoławcze (tzw. recall) jest instrumentem demokracji przedstawicielskiej.

(Wybieranie a także odwolywanie reprezentantów to jest demokracja pośrednia. Demokracja bezpośrednia to głosowanie w konkretnych kwestiach/sposobach rozwiązania konkretnych niepersonalnych spraw)

Choć nie uważamy referendów odwoławczych za najlepszą formę rozwiązywania problemów politycznych, mimo to zachęcamy Warszawiaków do skorzystania z tej rzadkiej możliwości aktywności politycznej i  wypowiedzenia się w tej kwestii.

Więcej informacji: