Budowanie atomowego grobowca, PIS chce referendum w Polsce.

Portret użytkownika adevo

Żądanie PiSu referendum atomowego w Polsce, może znowu pokazać, że Sejm jest kupiony i zniechęcić ludzi do walki politycznej o suwerenną Polskę. Ale ewentualne referendum ogólnopolskie może  stać się testem przedwyborczym, czy PiS jest w stanie skontrolować wyniki podliczone drogą komputerową.

Wg mojego zdania każde głosowanie w Polsce powinno być ręcznie podliczane i protokołowane na każdym szczeblu hierarchii sumowania głosów.

Do roboty PiS:  trzeba przekonać zaledwie ośmiu posłów prorządowych, by zagłosowali w referendum.  Znam człowieka, który wie jak to się robi..

Polecam tekst:

Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona

http://www.iddd.de/umtsno/bocianatomowytytul.htm#oben2

Tam wnioski

M. in.:

:„czy jesteś PRZECIW budowie elektrowni jądrowych w Polsce”.

PiS chce referendum ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce  PiS chce, by Polacy odpowiedzieli w referendum ogólnokrajowym na pytanie, czy są za budową elektrowni jądrowych w kraju. Klub PiS przedstawił w poniedziałek wniosek w sprawie referendum, który tego dnia ma zostać złożony w Sejmie.

„Uważamy, że ta sprawa powinna być rozstrzygnięta przez naród” - oświadczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak przekonywał, w Polsce podstawowym źródłem energetycznym jest węgiel brunatny i kamienny, i tak być powinno ze względu na to, że mamy największe zasoby węgla. „Polska energetyka jest oparta właśnie o wykorzystanie tego surowca i jest to dla nas najtańszy surowiec” - wskazał.

„Negatywnie podchodzimy do prób natychmiastowego zastąpienia węgla energetyką jądrową, bo tak można odczytać pewne postulaty, poczynania ze strony wielkiego kapitału, czy też pewnych środowisk działających w naszym kraju” - powiedział szef klubu PiS.

A - jak zauważył - energetyka jądrowa niesie ze sobą zagrożenia, a opinia publiczna powinna zapoznać się ze wszystkimi aspektami tej sprawy. „Wysiłkiem władz państwowych powinno być doprowadzenie do tego, aby źródła energii w Polsce były zróżnicowane, stąd projekt PiS, wciąż realizowany, który dawno już powinien być zakończony, budowy gazoportu w Świnoujściu” - powiedział Mariusz Błaszczak.

Ale, jak ocenił, „dziś sprawą podstawową jest referendum dotyczące przyszłości energetycznej naszego kraju” z jednym prostym pytaniem:

„czy jesteś za budową elektrowni jądrowych w Polsce”.

„Oczekujemy, że Sejm wniosek klubu PiS uwzględni i do takiego referendum dojdzie” - powiedział Mariusz Błaszczak. W uzasadnieniu do wniosku klub PiS podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach.

„Fakt uzależnienia od dostaw surowców energetycznych pochodzących z Federacji Rosyjskiej jest realnym problemem politycznym, który musi zostać rozwiązany poprzez szeroką dywersyfikację źródeł energii” - czytamy. Według PiS działania w tym kierunku powinny zmierzać do jak najszerszego wykorzystania źródeł rodzimych.

„Dysponujemy zasobami węgla kamiennego i brunatnego, które powinny stanowić podstawę polskiej energetyki. Jednocześnie nasz kraj dysponuje złożami gazu łupkowego oraz jesteśmy w stanie wykorzystać źródła geotermalne. Polska powinna również zmierzać do maksymalnego wykorzystania źródeł odnawialnych”- uważa PiS.

Ugrupowanie wskazało też, że w swoim programie przedstawiło kwestię budowy w Polsce elektrowni atomowych. „Postulat ten traktowany jest w sposób racjonalny, z uwzględnieniem zarówno szans takiego rozwiązania, jak i związanych z nim zagrożeń. Podstawą realizacji tej koncepcji powinno być jednak uzyskanie zgody społeczeństwa, poprzedzonej rzetelną kampanią informacyjną - warunek ten wprost zapisany został w programie PiS” - podkreślono.

Według PiS referendum ws. energii jądrowej „da najlepszą okazję do rzetelnej i wyczerpującej debaty informacyjnej z udziałem ekspertów i przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z energetyką oraz ochroną środowiska”. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad wnioskiem PiS upoważniło posła Jana Szyszkę.

Konstytucja mówi, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z własnej inicjatywy na wniosek złożony przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową lub co najmniej 69 posłów.

Izba podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o referendum ogólnokrajowe bezwzględną większością głosów (głosów za jest więcej niż przeciw i wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; niepodjęcie takiej uchwały oznacza nieuwzględnienie wniosku.

Plik do pobrania:

Wniosek PiS o zarządzenie ogólnopolskiego referendum ws. ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce (1,15 MB)

Uwaga 1
PIS uważa: .."Jednocześnie nasz kraj dysponuje złożami gazu łupkowego oraz jesteśmy w stanie wykorzystać źródła geotermalne."
Trzeba koniecznie dodać, że agresywna i bardzo trująca płuczka stosowana w procesie uwalniania gazu z łupków (tzw. szczelinowanie hydrauliczne), niszczy zasoby wody pitnej, niszczy zasoby wód geotermalnych. Nie nadają się one wtedy do celów balneologicznych. Dyskusyjna jest też odporność na korozję w skażonym środowisku części maszyn np. rur i pomp.
Opinie na podstawie doświadczeń z USA i KANADY, produkujących gaz z łupków:

Wydobycie gazu z łupków:

1.- blokuje geotermię, (zatrucie zasobów geotermalnych przez pokłady wodonośne)
2.- blokuje zabudowę terenów, (brak wody pitnej, hałas, smród)
3.- blokuje turystykę (okolica śmierdzi gazem)
4.- blokuje wykorzystanie pitnych wód mineralnych dla ludzi (przypadek koncernu z USA Chevrona, który chce korzystać ze źródeł Kryniczanki dla potrzeb hydroszczelinowania.
5.- blokuje rolnictwo ze względu na zatrucie wód gruntowych
powoduje wysuszenie okolicy (brak wody gruntowej poprzez jej zatrucie i odpompowanie patrz - hydroszczelinowanie).

Uwaga 2
Instrument demokracji bezpośredniej jakim jest referendum trzeba używać w sensie władzy bezpośredniej Narodu Polskiego.  Pytanie referendalne powinno  więc być też dyskutowane wśród wszystkich Obywateli Polskich!!

Wg mnie pytanie powinno brzmieć:

„czy jesteś PRZECIW  budowie elektrowni jądrowych w Polsce”.

Wydanie się na łaskę skorumpowanego Sejmu RP, który już przegłosował ustawy proatomowe, wspólnie 13 maja 2013 roku (m.in. ZA głosowali wszyscy z PiSu- oprócz prof. Szyszko [1]) tworzy nowe rozdanie w politycznym cyrku.

Poważni Obywatele Polski będą mieli wpływ na decyzje polityczne, gdy będą mieli władzę. Dlatego popieram Demokrację Kulistą, popieram

AKT WOLI NARODU
Przy pomocy Biurokracji Narodowej
Budujemy Nowe Podstawy Państwa
http://www.petycjeonline.com/akt

[1] Patrz  29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów.

Polecam dla zainteresowanych oporem przeciw energetyce jądrowej grupę dyskusyjną:
https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!forum/antyatom

Aby opublikować w tej grupie, wyślij e-maila na adres antyatom@googlegroups.com
Aby anulować subskrypcję tej grupy, wyślij e-maila na adres antyatom+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/?hl=pl.#!forum/antyatom