Sondaż "obywatelskości" partii politycznych RP

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Art. 4 Konstytucji RP mówi jednoznacznie że władzę zwierzchnią w naszej ojczyźnie ma sprawować Naród. Niestety jest to jak dotychczas martwe prawo. Czy nasze ugrupowania polityczne chcą to zmienić?

Demokracji a w szczególności tej bezpośredniej nie można obywatelom wychowanym od zarania dziejów w poddaństwie odgórnie narzucić. Sprawowania władzy zwierzchniej obywatele na wstępie muszą próbować i nauczyć się na „płytkiej wodzie” tj. w małych ojczyznach np. w gminach. Taką szkołę zaliczyli Helweci. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia wyszło z inicjatywą uruchomienia takiej szkoły w naszej ojczyźnie. Proponujemy uzupełnić obecnie obowiązującą ustawę o referendum lokalnym o zapis:

Mieszkańcy gmin w drodze referendum przeprowadzonego zgodnie z tą ustawą mogą zmienić w swojej gminie częściowo lub całkowicie jej treść i ustanawiać zasady organizowania oraz przeprowadzania referendów w ich gminie według własnych przekonań i możliwości

Największa wadą naszego systemu politycznego jest konflikt interesów polityków i obywateli. Ugrupowania polityczne pod groźbą przegrania wyborów nie mogą proponować wyborcom niepopularnych a często niezbędnych decyzji typu "zaciskanie psa". W efekcie nasz dług publiczny zastraszająco rośnie. Dobrym sposobem racjonalnej gospodarki finansowej jest system polityczny stosowany przez spółki w których akcjonariusze sprawują władzę zwierzchnią nad zarządem. Taki system polityczny stosują z powodzeniem Szwajcarzy. Proponowane OIU to pierwszy krok wprowadzenia takiego systemu w naszej ojczyźnie. Niestety nie jest to referendum/pytanie rodzaju: Czy chciałbyś być pięknym, mądrym i bogatym? - obywatele mają niewielkie szanse na jego realizację

Deklarowanym celem każdej partii jest dobro obywateli tzn. że OBYWATELE powinni być dla niej najważniejsi. Nasza propozycja to tylko/aż przekazanie więcej władzy OBYWATELOM małych ojczyzn. Jaka jest Twoja partia? Czy dla Twojej partii OBYWATELE są najważniejsi ?

Czy TWOIM zdaniem TWOJA partia może/powinna naszą propozycję włączyć do swojego programu przedwyborczego i go zrealizować?

Czytelniku - zadaj takie pytanie swoim znajomym członkom i sympatykom konkretnych partii i wynik sondażu zamieść w komentarzu. Powinniśmy znać ile "obywatelskości" jest w poszczególnych partiach. Na kogo powinniśmy głosować