Demokracja obywatelska

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

                                                       Motto „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”
Mamy dwie odmiany demokracji: przedstawicielską i obywatelską. Jak nazwa wskazuje w  warunkach demokracji przedstawicielskiej najważniejsi są PRZEDSTAWICIELE a w demokracji obywatelskiej – OBYWATELE. 

Demokracja obywatelska funkcjonuje analogicznie jak spółki akcyjne. Każdy obywatel jest właścicielem jednej akcji. Obywatele/akcjonariusze ogłaszają konkurs i wybierają spośród kandydatów „zarząd spółki” - parlament, rząd, prezydenta. Określają zarządowi warunki pracy i płacy i sprawują nad nim stałą kontrolę. Zastrzegają sobie wyłączne prawo do  podejmowania najważniejszych decyzji. Demokrację obywatelską z powodzeniem od 150 lat stosują w swojej ojczyźnie Szwajcarzy. 50 lat temu ich 4 największe ugrupowania polityczne doszły do wniosku, że w warunkach autentycznej władzy zwierzchniej obywateli nie opłaca się prowadzenie wojny na górze, gdyż jest  to źle oceniane przez pracodawców tj. wyborców. Korzystne dla nich będzie usiąść przy okrągłym stole i wspólnie poszukiwać kompromisowych i racjonalnych rozwiązań problemów obywatelskich.  Zawarły miedzy sobą umowę wielkiej koalicji rządowej tzw. magiczną formułę. Od tego czasu Szwajcarzy mają stały rząd. Mądrość ludowa mówi ZGODA BUDUJE. Przykład Szwajcarów potwierdza to powiedzenie. Z pozycji „biedny jak Szwajcar” awansowali do najbogatszego narodu na świecie.

W warunkach demokracji przedstawicielskiej jest inaczej. Sprawowanie władzy zwierzchniej obywateli nad politykami ograniczone jest do minimum tj. do uczestnictwa raz na cztery lata w sondażu popularności kandydatów na polityków. Politycy, którzy cieszą sią większą popularnością i uzyskali najwięcej głosów poparcia tworzą tzw. koalicję rządzącą. Ci, którzy uzyskali mniej głosów w rankingu popularności są tzw. opozycją. Obywatele powierzają koalicji sprawowanie pełni władzy a opozycji kontroli pracy koalicji. Między koalicją rządzącą a opozycją nigdy nie ma zgody. Cały czas trwa permanentna wojna na górze o głosy wyborców. Mądrość ludowa mówi NIEZGODA RUJNUJE. Jak pokazuje międzynarodowy zegar zadłużenia publicznego http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/poland jesteśmy aktualnie zrujnowani przez polityków na ponad 1100 mld zł. czyli ok. 30 tys. zł. na mieszkańca.

Inną wrodzoną wadą demokracji przedstawicielskiej jest konflikt Interesów. Dla PRZEDSTAWICIELI najważniejszą sprawą jest utrzymanie się u władzy a dla OBYWATELI by „ojczyzna rosła w siłę a obywatelom żyło się dostatnio”.

Zmiana mentalności z podwładnego na obywatela – pierwszy krok w kierunku demokracji obywatelskiej

Wywodzimy się z tzw. zwierząt stadnych. Mamy zapisane w genach, że naszym panem i sędzią jest alfa. On daje nam zadania do wykonania i dzieli pomiędzy nas efekty polowań. Zmiana naszej mentalności z podwładnego na obywatela, który samodzielnie decyduje zarówno o swoim prywatnym jak również publicznym losie, wymaga praktycznej szkoły obywatelskiej na płytkiej wodzie – w małych ojczyznach. Ten sposób zmiany mentalności podwładnego na obywatela zastosowali z powodzeniem Szwajcarzy. 150 lat temu obywateli było już tak dużo, że „przekonali” polityków do historycznego zapisu w ich Konstytucji dającego im prawo sprawowania władzy zwierzchniej.

Otwarcie szkoły postawy obywatelskiej to tylko/aż stworzenie warunków prawnych do pełnej samorządności mieszkańcom  gmin. To tylko/aż zmiana rangi ustawy o referendum lokalnym z bezwzględnie obowiązującej  na fakultatywnie obowiązującą tj. taką, którą w całości lub  częściowo mogą wg własnego uznania mieszkańcy gmin zmienić. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia organizuje Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej dla nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Proponujemy, by w tej ustawie znalazł się zapis analogiczny jaki umieścili Szwajcarzy w swojej Konstytucji w 1848 roku.

Mieszkańcy gminy w drodze referendum mogą samorządnie stanowić w swojej gminie zasady przeprowadzania referendów.

Albo będziemy sprawowali władzę zwierzchnią nad politykami albo będziemy żyli w warunkach permanentnej wojny naszych polityków i utoniemy w długach.  Znikniemy z mapy świata. Grupa przekonanych, że w/w OIU to  jedyna droga budowy w naszej ojczyźnie demokracji obywatelskiej.

**************************

Prezydent USA J. F. Kennedy poprosił obywateli: Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Jeśli Ty chcesz zrobić coś dla naszej ojczyzny podpowiadamy:  Zgłoś swój akces do Komitetu OIU na adres: oiu.samorzadna.gmina@gmail.com  Przekonaj do idei  autentycznej samorządnej gminy demokratycznie wybranych włodarzy i mieszkańców Twojej małej ojczyzny.  Bez Twojej pracy organicznej i dużego poparcia obywateli nigdy nie będziemy mieć w naszej ojczyźnie demokracji obywatelskiej.