Czy zgadzasz się na zmianę nazwy naszego stowarzyszenia na Więcej Demokracji?

Portret użytkownika Robert Fiałek

Niestety z powodu przyjęcia przez partię polityczną tej samej nazwy - nasze stowarzyszenie stało się synonimem partii. Bardzo utrudnia to wszelkie kontakty ponieważ każdy intuicyjnie zakłada, że jesteśmy częścią partii. Uniemożliwia to nawiązywanie kontaktów. Nawet osoby bardzo nam przychylne nie są w stanie nas odróżnić od partii. Dlatego musimy zmienić nazwę. Proponuję powrót do naszej pierwszej historycznej nazwy - "Więcej Demokracji".

  • Aktualna data: wt., 2023-01-24 12:52
  • Data otwarcia: sob., 2015-09-19 15:38
  • Data zamknięcia: pon., 2015-10-19 15:38
2 z 2 uprawnionych do głosowania oddało głos.
Nie
50% (1 głos)
Tak
50% (1 głos)

Głosowanie zakończone.

Odpowiedzi

Portret użytkownika Renek

"prawdziwa" czyli niemająca nic wspólnego z

Demokracją Bezpośrednią - tak bym odczytał jako "obcy" tę nową nazwę.

Dodatkowo odczytałbym, że  Stowarzyszenie chce jakiejś innej demokracji niż półDemokracjaBezpośrednia i tym bardziej czegoś innego niż chce partia.

No, to jak to? - zapyta obcy. To jakaś ściema bo chcecie tego samego tego co ta partia, jak popatrzyć na programy/cele.

- jeszcze więcej do wyjaśniania się pojawi, wg mnie.

 

Stowarzyszenie ma "coś wspólnego" z partią, czy chce czy nie - wprowadzenie półDemokracjiBezpośredniej. Lecz nie wspólpracuje z nią, mimo że wygłosowało sobie tę współpracę, ale też niby w czym miałoby?

Tam się dzieje bez niczyjej pomocy.

 

Portret użytkownika Robert Fiałek

Nie ma rozstrzygnięcia! A co

Nie ma rozstrzygnięcia!
A co powiecie na nazwę "Prawdziwa Demokracja"?

Naprawdę musimy zmienić nazwę bo za każdym razem trzeba tłumaczyć, że nie mamy nic wspólnego z partią.

Portret użytkownika Atraktor

Popieram taką nazwę

Nazwa "Prawdziwa Demokracja" będzie wzbudzać refleksję, że ta obecna jest tylko imitacją demokracji.

Jerzy Wojnar

Portret użytkownika Robert Fiałek

Głosowanie trwa do 19

Głosowanie trwa do 19 października.

Portret użytkownika Renek

inne nazwy?

Czy istnieje opcja tylko tej nazwy (Więcej Demokracji)?

(Mnie ona szczególnie nie pociąga, akurat)

 

 

 

Portret użytkownika Robert Fiałek

2012.03.18 - walne zebranie

2012.03.18 - walne zebranie stowarzyszenia na którym zmieniliśmy nazwę
2012.03.24 - założenie partii
2012.07.10 - sąd przyjął zawiadomienie o zmianie nazwy stowarzyszenia
2012.08.17 - rejestracja partii przez sąd

Moim zdaniem nie ma co się co kopać z koniem. Partia już się wystarczająco wsławiła a co za tym idzie sformułowanie "demokracja bezpośrednia" jest już spalone. Proponuję je porzucić.
Dodatkowo dyskusja na ten temat była już prowadzona w tym wątku: http://www.stowarzyszenie.demokracjabezposrednia.pl/node/1486 i sytuacja wydaje się patowa. Partia zapewne zechce wytoczyć ciężkie działa a ma do tego więcej motywacji niż my.

Ze zmianą nazwy nie ma pośpiechu. Możemy przecież posługiwać się nazwą naszego stowarzyszenia zwykłego (nie rejestrowego)
W międzyczasie powiadomimy naszych członków żeby wpłacali składki tylko jeśli zamierzają przyjechać do Wrocławia w marcu.
Trudność o której wspomniał Lech polega na tym, że zmiana statutu (w tym nazwy) stowarzyszenia może nastąpić tylko większością bezwględną. Tym samym sąd wprowadził próg frekwencji :(

Portret użytkownika LechB

Rejestracja

Mając na uwadze działanie Sądu Rejestrowego - nie ma możliwości rejestracji w KRS podmiotu o istniejącej nazwie - takie między innymi uzasadnienie otrzymaliśmy od Sądu Rejestrowego we Wrocławiu przy okazji rejestracji Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia (istniało równolegle Stwarzyszenie zwykłe o tej nazwie). Stąd moje wątpliwości co do działania Sądu Rejestrowego i w konsekwencji rejestracji partii o tej nazwie.
cieplutkie pozdrowienia
Lech

Portret użytkownika Atraktor

W sprawie identycznych nazw różnych organizacji

Tylko, że obecne Sądy nie mają podobnych wątpliwości:

»Sąd zarejestrował nazwę „Twój Ruch” 15 listopada 2013, odrzucając przy tym roszczenia przedstawicieli działającej pod taką nazwą fundacji«.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tw%C3%B3j_Ruch#cite_note-5

»Wszystkie złożone przez Twój Ruch zmiany (nazwy, statutu, członków zarządu) zostały z dniem 15 listopada tego roku zarejestrowane bez żadnych przeszkód w ewidencji partii politycznych. Sąd Okręgowy w Warszawie jednocześnie w całości oddalił roszczenia fundacji takiej samej nazwie«. 
http://web.archive.org/web/20140424234753/http://twojruch.eu/wiadomosci/zaufanie/twoj-ruch-zarejestrowany

Również cieplutko pozdrawia Jerzy 
 

Jerzy Wojnar

Portret użytkownika Atraktor

Rejestracja partii Demokracja Bezpośrednia

 Poz. 13532. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA. EwP 322. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy. [BMSiG-13394/2012] Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 322 Postanowienie Dnia 17 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodnicząca: SSO Anna Michalska-Proć, po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Andrzeja Fatygi, Zbigniewa Kawalca, Adama Kotuchy, o wpisanie do ewidencji partii politycznych Demokracja Bezpośrednia, postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych: Demokracja Bezpośrednia; dokonać wpisów w księdze ewidencji partii: w rubryce 1: 1; w rubryce 2: 22.06.2012 r.; w rubryce 3: Demokracja Bezpośrednia, skrót: DB; ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa; https://mojepanstwo.pl/docs/435702/download

Ale w kwestii parcia do koryta... oczywiście masz rację.

Jerzy Wojnar

Portret użytkownika LechB

Teoria

Teoretycznie można spróbować zmusić kolegów od P.Tanajno  do zaprzestania używania nazwy Demokracja Bezpośrednia. To jest ewidentny błąd Sądu Rejestrowego. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia zostało zarejestrowane w 2010r., Partia o nazwie Demokracja Bezpośrednia nie istnieje. Istnieje RUCH SPOŁECZNY DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA wpisany do KRS 23.10.2013r. Ich działania  są nacechowane obłudą i kłamstwem założycielskim - chłopcy prą ostro do koryta (ale nie bardzo im to wychodzi0 i całkiem w tyle mają demokrację bezpośrednią - dla nich to tylko nośne hasło, na które nieliczni się nabiorą. Zmiana nazwy (przy odpowiednim nastawieniu Sądu) się nie uda - bo nie zbierzemy kworum do zmiany statutu
serdeczności
Lech

Portret użytkownika Radecki Andrzej

WNIOSEK

                  Witam wszystkich,

 

      Proponuję zmianę nazwy StowarzyszeniaDemokracja Bezpośrednia na Stowarzyszenie "Winkelried".

    Uzasadnienie:  - Stowarzyszenie działa pod dotychczasową nazwą już kilka lat. Mimo wielu szlachetnych wysiłków w tym czasie, nie zdołaliśmy przekonać do naszych celów obywateli w skali masowej ani takiej, która gwarantowałaby realizację naszych postulatów. Nazwa jest mało chwytliwa, nieprzekonująca dla ludzi.

                         - W nazwie Stowarzyszenia brakuje nawiązania do polskiej kultury, tradycji. Proponowana nazwa takie nawiązanie gwarantuje.

                 -Wielu ludzi doskonale pamięta pojęcie "winkelriedyzm" jeszcze z czasów nauki w szkole, kojarzy je z twórczością naszego wielkiego poety i wieszcza Juliusza Słowackiego.

               - Przyjęcie nowej nazwy i posługiwanie się nią powinno zapewnić stowarzyszeniu rozpoznawalność, rozgłos i własną t.zw. "solidną markę". To  znacząco ułatwi przyszłą sziałalność.

                 -Postać Winkelrieda jest znana i kojarzona również w Szwajcarii. Posługiwanie się nią powinno ułatwić nam kontakty i współpracę z podmiotami szwajcarskimi.

                        Dlatego proszę o pozytywne odniesienie się do propozycji z uwagi na dalszą owocną współpracę.

Andrzej Radecki