Petycje obywateli nie zostaną bez odpowiedzi

1 wpis / 0 nowych
Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek
Petycje obywateli nie zostaną bez odpowiedzi

Petycje obywateli nie zostaną bez odpowiedzi

Nowy projekt ustawy o petycjach, przygotowany przez senatorów ma zapewnić obywatelom gwarancje realnego korzystania z demokracji bezpośredniej. Zgodnie z nim petycje w sprawach dotyczących życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego będą mogły składać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne.

Petycje składane przez obywateli do władz publicznych nie wywołują rzeczywistego skutku, gdyż ich adresaci nie mają obowiązku udzielenia odpowiedzi, a nawet rozpatrywania tego typu apeli. Zniechęca to do składania petycji nawet organizacje pozarządowe.
– Wiele było obrazków, kiedy grupa osób składała petycje w Sejmie, Senacie czy na ręce premiera. Na ogół jednak nie słyszymy, co się dalej z nimi dzieje i to nie jest przypadek – wskazuje senator Mieczysław Augustyn.
Ten stan zmieni nowa ustawa o petycjach przygotowana przez Senat. Projekt wpłynął do komisji senackich. – Mam nadzieję, że rozpoczniemy procedowanie w pierwszej dekadzie stycznia – mówi Mieczysław Augustyn, jeden z autorów projektu.

http://lex.pl/?cmd=artykul,8655
Źródło: Gazeta Prawna
Krzysztof Sobczak
2010-12-15