Referendum w Wałbrzychu

2 wpisy / 0 nowych
Ostatni wpis
jordan
Portret użytkownika jordan
Referendum w Wałbrzychu

http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/rozmaitosci/referendum-w-walbrzych...

13 lutego mieszkańcy Wałbrzycha odpowiedzą w głosowaniu na pytanie czy gmina ma dopłacać do wody i ścieków. Inicjatorem referendum jest komitet wyborczy „Nowoczesny Wałbrzych”. Jego lider Patryk Wild w listopadowych wyborach samorządowych ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta.

Cena m3 wody i ścieków w Wałbrzychu przekracza 9 zł

Cena m3 wody i ścieków w Wałbrzychu przekracza 9 zł

Cena metra sześciennego wody i ścieków w Wałbrzychu przekracza 9 zł. Dla porównania - mieszkańcy Legnicy płacą o 2 zł, a wrocławianie o ponad 3 zł mniej. 

Zdaniem organizatorów referendum wysoka cena wody spowodowana jest m.in. przerostem zatrudnienia w wałbrzyskich wodociągach. To nie przerost zatrudnienia, a spłata kredytów zaciągniętych na budowę kanalizacji wpływają na cenę wody - mówią w wodociągach. 

Wybudowaliśmy kanalizację i trzy oczyszczalnie ścieków na ogólną kwotę 80 mln euro z czego 35 mln to dotacja z Unii Europejskiej, resztę musimy spłacać – mówi prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów. 

Koszty winduje też przesył wody. Wałbrzych czerpie ją głównie ze studni głębinowych z niżej położonego i odległego o 20 kilometrów Marciszowa. Koszty generują też nieszczelne stare rury, z których woda wypływa. Jej ubytki sięgają aż 38%. 

By referendum było ważne, musi w nim uczestniczyć co najmniej 30% uprawnionych wałbrzyszan. Wałbrzyszanie 13 lutego odpowiedzą też na pytania o składowisko niebezpiecznych odpadów i transport tych odpadów drogami gminnymi. 

Maciej Maciejewski 

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
jordan
Portret użytkownika jordan

Wysokie progi frekwencyjne i kolejne wysiłki ludzi na marne. Tym razem Wałbrzych. 3 pytania i 3 odpowiedzi. Niemal jednomyślność mieszkańców, lecz magistrat wygrywa. Frekwencja była na poziomie 18%, a musi być 30%, aby zdanie mieszkańców było ponad zdaniem "partii".  

http://www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/aktualnosci/2011/02/036.phpWyniki referendum w Wałbrzychu

14.02.2011

  
13 lutego w Wałbrzychu odbyło się referendum lokalne. Mieszkańcy odpowiadali na 3 pytania:

 1. Czy jesteś za wprowadzeniem dopłat z budżetu miasta do stawek taryfy wody i ścieków obowiązującej na terenie Wałbrzycha w latach 2011 - 2012 dla odbiorców z grupy gospodarstw domowych w kwocie (brutto) 1,30 zł do m3 wody i 1 zł do m3 ścieków oraz 10 zł do abonamentu miesięcznego
   
 2. Czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Wałbrzycha:
  - zakazu lokalizacji składowisk odpadów inne niż komunalne,
  - zakazu lokalizacji zakładów i instalacji przetwórstwa lub utylizacji innych niż komunalne odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem instalacji zlokalizowanych w miejscu powstania odpadów.
   
 3. Czy jesteś za wprowadzeniem na drogach gminnych Wałbrzycha zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 5 ton, przewożącej odpady inne niż komunalne, będące substancjami niebezpiecznymi.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

 1. Komisja otrzymała kart do głosowania - 44 956
 2. Nie wykorzystano kart do głosowania - 26 365
 3. Liczba uprawnionych do głosowania - 99 061
 4. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - 18 591
 5. Liczba kart wyjętych z urny - 18 589
 6. Liczba kart nieważnych - 10
 7. Liczba kart ważnych - 18 579
 8. Liczba głosów nieważnych - 116
 9. Liczba głosów ważnych - 18 463

Frekwencja - 18,76%

Pytanie 1:
- liczba głosów na "tak" - 17 862 (96,74%)
- liczba głosów na "nie" - 601 (3,26%)

Pytanie 2:
- liczba głosów na "tak" - 18 094 (98,04%)
- liczba głosów na "nie" - 362 (1,96%)

Pytanie 3:
- liczba głosów na "tak" - 18044 (97,75%)
- liczba głosów na "nie" - 415 (2,25%)

Aby wyniki referendum były wiążące frekwencja musiała przekroczyć 30%.