O nas

     - cel działania
     - struktura stowarzyszenia
     - składka członkowska

 
 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy pozarządową organizacją non-profit. Stowarzyszenie "Demokracja Bezpośrednia" promuje demokrację bezpośrednią w Polsce od 2008 roku (potwierdzenie rejestracji). W grudniu 2009 roku stowarzyszenie zostało ostatecznie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą "Więcej demokracji"

Walne Zgromadzenie 2011
Walne Zgromadzenie 2011 we Wrocławiu. Od lewej: Marian Snowarski, Zdzisław Gromada, Jordan Cibura, Lech Barański, Robert Fiałek, Robert Krankiewicz, Andrzej Radecki, Piotr Krotowski (i Jarosław Kozłowski robiący zdjęcie)

 

- cel działania

Naszym ostatecznym celem jest doprowadzenie do rzeczywistego i pełnego korzystania z narzędzi demokracji bezpośredniej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Obecnie w Polsce istnieją przepisy pozwalające na przeprowadzanie referendów. Niestety w większości przypadków jest to możliwość czysto teoretyczna i praktycznie nie do wykonania. Już na wstępie referendum nie może dotyczyć takich kluczowych kwestii jak „wydatki i dochody, w szczególności podatki oraz inne daniny publiczne”. Czas na zbieranie podpisów jest zdecydowanie za krótki. Listy z podpisami są kwestionowane z uwagi na brak mało istotnych danych adresowych (np. numeru mieszkania czy kodu pocztowego). Mimo zebrania odpowiedniej ilości podpisów, to Sejm nie mam obowiązku przeprowadzenia referendum (w przypadku referendum ogólnokrajowego). Jeśli nawet uda się zorganizować referendum, to w znaczącej większości zostaje ono uznane za nieważne ze względu na celowo wprowadzone progi frekwencyjne (dot. referendum lokalnego; referendum ogólnokrajowe na wniosek obywateli w historii IV RP nigdy się nie odbyło). Obywatelska inicjatywa ustawodawcza ma niewielką moc „zobowiązującą” ustawodawców. W Polsce nie przewidziano również instrumentu weta ludowego, a więc przyznania mieszkańcom możliwości wystąpienia z wnioskiem o uchylenie aktu prawa, który byłby rozstrzygany w referendum. Praktycznie nie są znane budżety partycypacyjne...

 

- struktura stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa w oparciu o demokrację bezpośrednią. W myśl zasad demokracji bezpośredniej. Decyzje są podejmowane w głosowaniu bez minimalnej frekwencji (czyli takiej samej zasady jaka panuje podczas wyborów). Każdy członek ma prawo głosu i może skorzystać z tego prawa, nie jest jednak do niczego przymuszany. 

Uważamy, że jedną z podstawowych zasad demokracji jest "przeźroczystość" (transparency). Nie mamy nic do ukrycia i dlatego wszystkie nasze działania są jawne.

Zarówno stan naszego konta (uaktualniany codziennie!), jak też nagrania audio z naszych spotkań są ogólnodostępne online.

 

- składka członkowska

Wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy jest efektem honorowej pracy ludzi takich jak Ty czy ja. Zaangażowaniu „zwykłych” Polaków mieszkających w kraju i za granicą, chcących poprawić sytuację w Polsce, pozwala Nam zmieniać świadomość społeczną obywateli RP. Inwestując Nasz cenny czas pchamy „sprawę” do przodu. Oczywiście nie wszystko można załatwić samymi chęciami i zaangażowaniem. Niestety tak już to jest na tym świecie, że środki finansowe nie są bez znaczenia. Wiele form naszej działalności m.in. reklamy wiąże się z kosztami (np. ulotki, organizowana konferencja...)

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Utrzymujemy się ze składek członkowskich i jak w każdej innej organizacji tego typu Nasi członkowie również zobowiązują się do płacenia składek. Jednak jest coś, co nas wyróżnia:

Każdy, wpłacając składkę członkowską sam (sobie) ustala jej wysokość. To ty decydujesz ile jesteś w stanie zainwestować w Stowarzyszenie.

Dlaczego?

Demokratycznie doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie jest najsprawiedliwsze. Choć pieniądze są istotne, nie są sprawą najważniejszą. Już sam fakt przystąpienia do Stowarzyszenia i chęć pomocy, jest dowodem na to, że należysz do wyjątkowego grona osób, którym nie są obojętne losy Naszej Ojczyzny. Nie chodzi nam o Twoją „kasę”. Jeśli możesz pomóc swoimi umiejętnościami i czasem, to trafiłeś pod właściwy adres. Brakuje nam rąk do pracy. Twoje czynne zaangażowanie będzie dla nas znacznie bardziej cenne niż pieniądze.

CO DZIEJE SIĘ Z TWOIMI PIENIĘDZMI PO WPŁACIE?
Z każdej złotówki się rozliczamy i wspólnie decydujemy, na co przeznaczamy Nasze wspólne środki. Uaktualniany codziennie stan naszego konta możesz śledzić online (stan konta / wpłaty ), tak samo jak możesz odsłuchiwać nagrania z Naszych spotkań. Nie mamy NIC do ukrycia. Chcemy demokracji bezpośredniej i przejrzystości w Naszym kraju, dlatego zaczęliśmy od siebie!

 
Zarząd i koordynatorzy projektów
Członek Zarządu - Jordan Cibura
Urodzony w Gliwicach. Ślązak z dziada pradziada. Od 2007r. propaguje demokrację bezpośrednią w Polsce. W stowarzyszeniu jest od samego początku, a w marcu 2011r. został wybrany prezesem. Absolwent Uniwersytetu we Fryburgu (media i komunikacja, ekonomia oraz dziennikarstwo; w tym rok spędził we Francji na uniwersytecie w Lille/Roubaix). Przez wiele lat aktywnie działał w samorządzie studenckim. Uwielbia podróże, zwłaszcza te podczas których można wiele rozmawiać (całkiem dobrze radzi sobie z niemieckim, francuskim, angielskim i słowackim). Wolny czas spędza taplając się w rzekach, jeziorach i basenach. Wieczory rezerwuje na tango argentyńskie.
 


Wiceprezes - dr Zdzisław Gromada
Urodziłem się w 1944 roku w Wincentowie pow. Łask. Ukończyłem studia na wydziale górniczym AGH w Krakowie. Pracowałem pod ziemią w kopalniach “Bobrek” i ”Lubin” a następnie w biurze projektowym. Uzyskałem tytuł dr inż. oraz I stopień specjalizacji w zakresie projektowania podziemnych zakładów górniczych. Obecnie jestem „stypendystą” ZUS-u. Od ponad 40 lat jestem szczęśliwym mężem Barbary. Mamy dwoje  dzieci oraz sześcioro wnucząt. Lubię pracować w ogrodzie oraz jeździć rowerem.
Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku przekonałem się, że demokracja przedstawicielska jest tylko z pozoru demokracją. W rzeczywistości to nie rządy ludu lecz politykierów. Swoje refleksje na temat potrzeby zastosowania w naszej ojczyźnie demokracji bezpośredniej, możliwości jej wdrożenia, zalet i efektów jej zastosowania publikowałem w okresie listopad 2006 - lipiec 2011 w Internecie. W efekcie tych publikacji wraz z czytelnikami podzielającymi moje poglądy zawiązaliśmy 18.07.2008 stowarzyszenie zwykłe "Demokracja bezpośrednia" a 30.12.2009 stowarzyszenie rejestrowe "Więcej demokracji".
Udało mi się pomyślnie zaliczyć test na IQ organizowany przez stowarzyszenie “Mensa Polska” i jestem jej członkiem.


 


Skarbnik - Lech Barański
Urodzony  w 1950r. w Łodzi. Od 1973r. architekt praktykujący - absolwent Politechniki Wrocławskiej. Wrocławianin z wyboru. We Wrocławiu na stałe od 1980r. Oprócz Polski, projektowałem we Francji, w Niemczech i Irlandii. Nauczałem młodzież na Politechnice Łódzkiej i w Technikum Budowlanym w Łodzi i we Wrocławiu. Od 1985r. uprawiam wolny zawód na własny rachunek. Miłośnik Grecji, książek, podróży i komputerów Macintosh. W Stowarzyszeniu od zarania dziejów. Wolnego czasu mam mało, więc go nie spędzam.

  Członek Komisji Rewizyjnej - Marian Snowarski
Urodzony w 1941 r pod strzechą w Reduchowie, małej wiosce niedaleko Zduńskiej Woli. Zaliczył wojenną “wycieczkę” na roboty do Bawarii. Po wojnie wylądował na 10 lat w Łodzi u cioci - rewolucjonistki z 1905r, co w zasadniczym stopniu wpłynęło na jego wychowaniu. Do rodziców wrócił w 1955 - na wieś, stamtąd po Liceum w Nowej Soli (harcerstwo, orkiestra) skończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Łączności specjalizacja Maszyny Matematyczne (w tym 2 lata działalności społecznej w Radzie Uczelnianej ZSP). Przed dyplomem członek PZPR - z polecenia profesora - “propozycja nie do odrzucenia”. Praca w WZE ELWRO od 1963 - 1990, od Ośrodka Prób i Zastosowań EMC (komputerów), serwis w pełnym zakresie komputerów opracowywanych i produkowanych w ELWRO, 2 lata kierował Zakładem Serwisu, w latach 1972-1979 I sekretarz KZ PZPR, 1979-1983 w Moskwie specjalista z zastosowań w Centrum Koordynacji ETO. Od 1984r w Biurze Projektowym prowadził projekt programu SCADA oraz liczne projekty RT z zastosowaniem mikroprocesorów. Od 1989 w ramach działalności gospodarczej pracował dla różnych firm w tym prywatnych: Stator - projekty bazodaniowe, ALDEC - 2 lata - projekt programu CAD do dokumentowania i symulacji układów elektronicznych, MIL Int. Ltd - projekty SCADA i mikroprocesorowe RT, ...... od 2000r  specjalista z zakresu ISO 9001. Szczęśliwy mąż Jadwigi, ojciec Marka i Barbary i dziadek czworga wnucząt: Malwiny, Aleksandra, Martyny i Krzysztofa. Hobby były: muzyka, szachy, fotografia, aktywne reagowanie na nieprawidłowości ..... teraz była: pomoc Zdzisławowi  w rozkręceniu idei DB, ciągle synowi w portalach o grzybach i roślinach, córce ............. wnuczętom ........ na miarę malejących możliwości.


Członek Komisji Rewizyjnej - Robert Krankiewicz
W moim rodzinnym mieście (jak miałem trzy lata i dwa miesiące), partyjne władze Polski kazały robotnikom iść do pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej a nie protestować przeciwko arogancji rządzących. Niestety... później do nich strzelano na stacji Gdynia -Stocznia. Tę historię zna dziś każdy. Jako dziecko, nic wówczas nie wiedziałem o wypadkach grudniowych, Katyniu i całej polskiej martyrologii. Dopiero z czasem, w trakcie dojrzewania, podczas nauki w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, gdy władze szkoły straszyły nas wyrzucaniem ze szkoły za rozrzucanie ulotek bądź za uczestniczenie w ulicznych protestach robotników, zacząłem się interesować drugim nurtem w literaturze (m. in. S. Mrożek), anarchią, muzyką punk-rockową oraz prawdziwą historią Polski. Dziś w obliczu bylejakości w polskiej polityce, marzy mi się demokracja bezpośrednia w naszych gminach a później w całym kraju. Wierzę, że demokracja bezpośrednia to wartość, która niesie nadzieję dla ludzi pragnących zmian. Obecnie pracuję w dużej międzynarodowej firmie korporacyjnej, mam rodzinę, dom i ogród... Jest we cały czas ciekawość świata i ludzi, stronię od banału. Rozrywka raczej intelektualna, szachy i literatura niemiecka w oryginale. Uwielbiam spędzać wolny czas z żoną przy kawie a z synem na boisku oraz jazdę na rowerze i Aikido.
O stowarzyszeniu "Więcej Demokracji" dowiedziałem się z Internetu szukając wątków związanych z hasłem: "demokracja szwajcarska".


Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Krotowski
 


Prezes - Robert Fiałek
Studiował informatykę i taki też wykonuje zawód. W 2006 roku zainteresował się szwajcarską demokracją półbezpośrednią jako sposobem na naprawienie sytuacji politycznej w Polsce. W 2008 spotkał ludzi ze stowarzyszenia Więcej Demokracji (później Demokracja Bezpośrednia) i przyłączył się do nich. Obecnie pełni funkcję prezesa tegoż stowarzyszenia. Dzięki cennym kontaktom nabył wiedzę o szwajcarskim systemie politycznym i z chęcią się nią dzieli. Interesuje się również psychologią, majsterkowaniem i astrofizyką. Mąż wspaniałej żony Magdaleny i ojciec genialnej córki Bianki.
 


Koordynator projektu "sieć 118" - dr Radosław Szymanek
Urodzony w 1975 roku w Bielsku-Białej. Po otrzymaniu tytułu magistra na Politechnice Gdańskiej w 1998 roku wyjechał z Polski na studia doktoranckie z informatyki do Szwecji. Pracował w Szwecji, Belgii, Irlandii i Szwajcarii. Po ukończeniu doktoratu pracował na światowej sławie instytucie badawczym Cork Constraint Computation Centre (4C) w Irlandii. Po pobycie w Irlandii przeniósł się do Lozanny/Szwajcarii gdzie mieszka od 2007 roku. Po czteroletnim kontrakcie na szwajcarskiej uczelni EPFL postanowił przenieść się do przemysłu. Od ponad 10 lat współtwórcą darmowego oprogramowania JaCoP. Oprócz informatyki interesuje się ekonomią i brydżem. Mieszkając w Szwajcarii mógł się na własne oczy przekonać jak dobrze działa demokracja bezpośrednia. Od 2011 roku członek stowarzyszenia ponieważ chciałby kiedyś wrócić do Polski ale pierwsze trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią w Polsce. Obecnie w stowarzyszeniu skupia się na projekcie “Sieć 118”. Mąż kochanej Gosi i ojciec dwóch synów.

 

  

Dokumenty sądowe:

 

Potwierdzenie rejestracja Stowarzyszenia Więcej Demokracji w KRS (30.12.2009)

Zaświadczenie o nadaniu Stowarzyszeniu numeru REGON (19.01.2009)

 

Decyzja w sprawie nadania numeru NIP

 

Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia zwykłego ¨DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA" w urzędzie miejskim Wrocławia (18.08.2008)


 

Umowa z bankiem o prowadzenie konta rozliczeniowego


Dokumenty wewnętrzne:


Dokumenty finansowe: