Zapisy z naszych audiokonferencji

Jedną z podstawowych zasad demokracji jest "przejrzystość" (transparency). 
 

Nie mamy nic do ukrycia! Wszystkie nasze działania są jawne. 

Dlatego zarówno stan naszego konta, jak też nagrania audio lub streszczenia z naszych spotkań (nie spodziewaj się niczego fascynującego, są to jedynie nasze dyskusje) są ogólnodostępne online.

  08.12.2013 Spotkanie na skype. Podsumowanie


 01.12.2013 Spotkanie na skype. Podsumowanie


03.11.2013 Spotkanie na skype. Podsumowanie


20.10.2013 Spotkanie na skype. Podsumowanie


 13.10.2013 Spotkanie na skype. Podsumowanie


05.VI.2012 27. Konferencja na skype. (ze względu na problemy techniczne brak nagrania) Podsumowanie


05.VI.2012 26. Konferencja na skype.


03.IV.2012 25. Konferencja na skype. Część oficjalna (56MB/61min). 


06.III.2012 24. Konferencja na skype. Część oficjalna (49MB/53min). Dyskusja (79MB/75min).


07.II.2012 23. Konferencja na skype. Część oficjalna (9MB/34min). Dyskusja (28MB/108min).


03.I.2012 22. Konferencja na skype. Dow nload (17MB, 67min) Podsumowanie


11.XI.2011 21. Konferencja na skype. Dow nload () Podsumowanie


11.X.2011 20. Konferencja na skype. Download (34MB, 123min) Podsumowani e


6.IX.2011 19. Konferencja na skype. Download (23MB, 111min) Podsumowanie


3.VIII.2011 18. Konferencja na skype. Download (29MB, 111min) Podsumowanie


 5.VII.2011 17. Konferencja na skype. Download (33MB, 126min)  Podsumowanie. (Niestety bardzo często urywało połączenie. Nagranie składa się z 8 kawałków.


7.VI.2011 16. Konferencja na skype. Download (27MB, 106min)


3.V.2011 Konferencja nie odbyła się.


5.IV.2011 15. Konferencja na skype. Download (25MB, 98min) Podsumowanie (dokumet Word)


20.III.2011 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SWD Protokół


3.III.2011 14. Konferencja na skype. Download (32MB, 127min) Podsumowanie (dokumet Word)


3.II.2011 13. Konferencja na skype. Download (18MB 52min) Podsumowanie (dokumet Word)


6.I.2011 12. Konferencja na skype. Download (32MB 121min) Podsumowanie (-)


2.XII.2010 11. Konferencja na skypie. Downlad (49MB 183 min) Podsumowanie (dokument Word)


4.XI.2010 10. Konferencja na skypie. Downlad (28MB 105 min) Podsumowanie (dokument Word)


7.X.2010 9. Konferencja na skypie. Downlad (32MB 120min) Podsumowanie (dokument Word)


5.VIII.2010 7. Konferencja na skypie. Downlad (21MB 71min) Podsumowanie


1.VII.2010 6. Konferencja na skypie. Downlad (41MB 145min) Podsumowanie (dokument Word)


10.VI.2010 5. Konferencja na skypie. Downlad (13MB 49min)


6.V.2010 4. Konferencja na skypie. Downlad (20MB 69min) Podsumowanie (plik txt)


8.IV.2010 3. Konferencja na skypie. Downlad (17MB 61min) 


4.III.2010 2. Konferencja na skypie. Określiliśmy pewne grupy oraz wybraliśmy osoby odpowiedzialne za ich koordynowanie (np. koordynator ds głosowań, spraw formalnych, nowych członków, spotkań, pomysłów, marketingu strony). Omówiliśmy kwestię wizj, wyglądu, zadania i funkcjonalności strony www.demokracjabezposrednia.pl. Przedyskutowaliśmy kilka nowych (i starych) pomysłów m.in. list do Rzecznika Praw Obywatelskich. Downlad (30MB 139min) Podsumowanie (plik txt)


25.II.2010 1. Konferencja na skypie w związku ze zmianą przewodniczącego. Omawiamy wiele kwestii organizacyjnych i technicznych dotyczących stowarzyszenia. (Niestety program nagrywający się zawiesił i pierwsze pięć minut nie zostało zarejestrowane. Bardzo przepraszam, jordan) Downlad (19MB 101min)


foto: LuckyLucke