Ogólnoświatowa akcja ratowania polskiej demokracji- akcja blogerów Nowego Ekranu

Portret użytkownika jordan

Szanowni Państwo 

Być może słyszeliście Państwo o akcji blogerów z Nowego Ekranu z czerwca i lipca b.r. dot. powiadamiania instytucji europejskich i światowych o łamaniu zasad demokracji w Polsce. Chcielibyśmy wesprzeć blogerów w walce o demokrację w Polsce.

 


Poniżej propozycja listu do instytucji światowych o kolejnych aktach ich łamania:

Szanowna Pani/Szanowny Panie/ Szanowni Państwo !

W czerwcu i lipcu b.r. informowaliśmy instytucje europejskie i światowe oraz wpływowe osoby ze świata polityki i międzynarodową opinię publiczną o rażących przykładach łamania zasad demokracji w Polsce, których dopuszcza się rząd Platformy Obywatelskiej i jego satelici.

Dziś my, Polacy w przededniu wyborów do Sejmu i Senatu RP jesteśmy świadkami kolejnych i czujemy się w obowiązku powiadomienia o nich światowego forum, tym bardziej, że w osobie Państwowej Komisji Wyborczej jest odbierane prawo wyborcze, konstytucyjnie obywatelom polskim gwarantowane.

Wszystko to dzieje się w państwie, którego premier aktualnie sprawujący polską prezydencję UE, wygłasza z jej trybuny demokratyczne hasła natomiast jest ślepy i głuchy na rażące sposoby łamania zasad demokracji w jego kraju.

Państwowa Komisja Wyborcza nie dopuściła do wyborów list wyborczych kilku Komitetów Wyborczych : KW Porozumienia Prawicy, KW Nowej Prawicy, KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu, KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, powołując się na niespełnienie przez listy wymogów Kodeksu Wyborczego. KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu skierował sprawę do Sądu Najwyższego RP, który wyraził stanowisko, że PKW oraz podległe jej Okręgowe Komisje Wyborcze postępowały niezgodnie z prawem i w rezultacie PKW przywróciła czynności wyborcze KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu nieprzywracając ich pozostałym zgłoszonym Komitetom Wyborczym, mimo że odmawiając im czynności wyborczej użyła tych samych argumentów, którymi posłużyła się względem KW WOLWNE. Jest to złamanie prawa równości w literze prawa wyborczego.

Sąd Najwyższy uzasadnił nieprawidłowość działania PKW następująco:

„konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających - tu: utworzenie komitetu wyborczego wyborców, a w innych przypadkach - kandydatów do stanowisk, które na mocy Konstytucji obsadzane są w wyborach bezpośrednich" czym uznał działania PKW i OKW za niekonstytucyjne.

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mamy poważne podejrzenie, że niekonstytucyjne działania PKW i podległych jej jednostek OKW mają charakter powszechny, istotny dla przebiegu głosowania i wyników wyborów. PKW po wezwaniu KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, uczynionym w trybie skargowym i po stwierdzeniu nieprawidłowości, ma wynikający z KPA, Kodeksu Wyborczego i Konstytucji RP obowiązek podjąć działania w celu unieważnienia bezprawnych decyzji, a nie dysponując możliwością zmiany kalendarza wyborczego ma obowiązek dopełnić wszelkich czynności, zmierzających do zaprzestania naruszania prawa i przywrócenia praw oraz czynności wyborczych odebranych w sposób nieprawidłowy. Nic jednak nie świadczy by PKW do takich działań przystąpiła.

Społeczeństwo polskie w ogóle nie jest informowane o powyższych aktach łamania przez PKW prawa równości udziału w wyborach bo media celowo przemilczają tą sprawę – rejestrowały konferencje prasowe zorganizowane przez pokrzywdzone komitety wyborcze ale materiałów nie emitowały w środkach przekazu.

Postępowanie instytucji państwowych i mediów będących na ich usługach zmusza nas, zwykłych obywateli do nagłaśniania aktów naruszania praw wyborczych niekonwencjonalnymi środkami.

Opisane okoliczności sprawiają, że dla wyrównania standardów demokracji obowiązujących w Europie, niezbędna jest debata na forum międzynarodowym o stanie polskiej demokracji.
Prosimy - o poparcie tej inicjatywy, o zainteresowanie się sprawą i przesłanie tego listu do znajomych i rodziny. Zależy nam na tym aby jak najwięcej osób dowiedziało się o stanie demokracji w naszym kraju.

Z poważaniem:

(imię i nazwisko)

(...)


Całość TUTAJ (m.in. wersja w jęz.angielskim, oraz przydatne adresy, na które warto wysłać ten list)

 
 

Odpowiedzi

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Portret użytkownika Noranda

Obym się mylił: Coś mi tu

Obym się mylił:
Coś mi tu pachnie wrzaskami PiS w stylu "ratunku łapią złodzieja" aby tylko napstrzyć PO na nogawki.
Pojawienie się Ruchu Palikota w sejmie i na scenie politycznej powoduje, że PO będzie najbliżej skłonienia się do stopniowego przekształcania polskiego prawa w w kierunku praktyki DB w dialogu ze społeczeństwem /referenda opiniodawcze/ a z czasem i referenda stanowiące wytyczne dla rządów. // Pewnie najbardziej skłonna będzie do tego tuż przed wyborami, gdy inna formacja wyraźnie osłabi ich możliwości kontynuacji
władzy ;-)//.