Tak dla demokracji bezpośredniej. PiS zgłasza projekt zmian w konstytucji

1 wpis / 0 nowych
jordan
Portret użytkownika jordan
Tak dla demokracji bezpośredniej. PiS zgłasza projekt zmian w konstytucji

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pis-proponuje-zmiany-w-konstytu...

http://wyborcza.pl/1,91446,14116774,PiS_proponuje_zmiany_w_konstytucji__...

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?
unid=6FAA3D444D3D95FFC1257B8D00233C84