Gdańsk-Wrzeszcz. Debata o Inicjatywie Uchwałodawczej 28.IV.2010

1 wpis / 0 nowych
jordan
Portret użytkownika jordan
Gdańsk-Wrzeszcz. Debata o Inicjatywie Uchwałodawczej 28.IV.2010

http://wrzeszcz.info.pl/page.php?id=1721

co? spotkanie z mieszkańcami / debata pt. Demokracja to nie tylko wybory. Inicjatywa Uchwałodawcza mieszkańców Gdańska i Sopotu

gdzie? Nowa Synagoga (była Szkoła Muzyczna we Wrzeszczu), ul. Partyzantów 7

kiedy? 28 kwietnia (środa) 2010, w godz. 18.00 – 20.00

wstęp? wolny

Inicjatywa Uchwałodawcza narzędziem demokracji bezpośredniej

17 listopada 2009 r. mieszkańcy Sopotu i Gdańska Wrzeszcza zainicjowali wspólną kampanię “Demokracja to nie tylko wybory”.

Na początek zaproponowaliśmy zmianę statutów Sopotu i Gdańska tak, by mieszkańcy mogli sami zgłaszać projekty uchwał do przyjęcia przez radę miasta. Obecnie z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować jedynie przewodniczący rady, komisje, grupy radnych, prezydent lub zarząd miasta. Chcieliśmy, aby to prawo mieli także mieszkańcy, po zebraniu pod projektem uchwały 200 podpisów w Sopocie i 400 podpisów w Gdańsku (liczba do negocjacji).

pełne info: Inicjatywa Uchwałodawcza mieszkańców Wrzeszcza i Sopotu

Zależy nam na zachęcaniu mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Gdańska i Sopotu. Chcemy promować model demokracji uczestniczącej, mieć wpływ na decyzje i współkształtowanie naszych miast.

Inicjatywa Uchwałodawcza funkcjonuje w kilkunastu miastach w Polsce: w Słupsku, Tomaszowie Mazowieckim, w Katowicach, w Łodzi.
Czas, by i gdańszczanie przejęli współodpowiedzialność i wpływ na współkształtowanie miasta.
Mieszkańcy Sopotu wnoszą uchwały

5 marca 2010 r. Inicjatywa Uchwałodawcza została niemalże jednogłośnie przegłosowana przez Radę Miasta Sopotu.

Inicjatorzy akcji z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej przygotowali i opublikowali na swojej stronie Praktyczny Poradnik dla użytkowników Inicjatyw Uchwałodawczej w Sopocie.

Dr Marcin Gerwin, autor Poradnika zachęca do wykorzystania doświadczeń sąsiedniego Sopotu w działaniach mieszkańców Gdańska.
Debata w Gdańsku

Do udziału w spotkaniu 28 kwietnia w Nowej Synagodze zapraszamy przede wszystkim mieszkańców oraz radnych z Trójmiasta, przedstawicieli jednostek organizacyjnych (rad osiedli i dzielnic), organizacji pozarządowych i społeczników.

Proponujemy 3 krótkie prelekcje tematyczne, a następnie godzinną dyskusję w grupach, metodą typu OpenSpace, wokół tematów:
inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców: cele i procedury powołania, włączenie przedstawicieli jednostek pomocniczych (rad dzielnic / osiedli) do zgłaszania projektów uchwał, ilość podpisów
konsultacje społeczne jako skuteczne narzędzie demokratyzacji miasta

Metoda OpenSpace zakłada zgłaszania pomysłów / tematów do rozmowy przez uczestników spotkania. Dyskusje w grupach moderować będą inicjatorzy projektu "Demokracja to nie tylko wybory": m.in. Lidia Makowska i Katarzyna Szczepańska z Wrzeszcza oraz Marcin Gerwin i Maja Grabkowska z Sopotu. Po godzinnej pracy grupy przedstawiają wnioski i rekomendacje na forum. Rezultaty otrzymuje prezydent miasta, radni, media i przedstawiciele mieszkańców.
ORGANIZATORZY:

Projekt realizowany jest w ramach projektu: Mobilny Dom Sąsiedzki / Akademia Kultury Miejskiej we Wrzeszczu

Kontakt: Lidia Makowska, lm@wrzeszcz.info.pl
Pracownia Kultury Miejskiej w byłym browarze we Wrzeszczu
ul. Kilińskiego 1, tel. 58/ 3445420

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kultura Miejska, Portal Wrzeszcz.info.pl , Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

Dziękujemy Gminie Żydowskiej Wyznaniowej w Gdańsku za udostępnienie przestrzeni Nowej Synagogi dla społeczności lokalnej Wrzeszcza.

opr. Lidia Makowska

Projekt Mobilny Dom Sąsiedzki / Akademia Kultury Miejskiej we Wrzeszczu finansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.