Projekt zmiany ustawy o funduszu sołeckim. Czyżby krok wstecz?

4 wpisy / 0 nowych
Ostatni wpis
jordan
Portret użytkownika jordan
Projekt zmiany ustawy o funduszu sołeckim. Czyżby krok wstecz?

Kilka dni temu nasz znajomy podesłał nam wiadomość dot.
projektu zmiany "ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw".

Cyt. wiado.: "Pyrlandzcy papracze nie byliby jednak sobą, gdyby nie uzależnili ważności uchwały organu demokracji bezpośredniej od woli organu demokracji przedstawicielskiej (patrz ust.6 art.4 projektu) rychło (po 2 latach ) powracając do pyrlandzkiej tradycji owieczek i pasterza."

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/1050/1098.pdf
(patrz ust.6 art.4 projektu)
Konsultacje społeczne trwają do końca lutego 2011(!).

http://www.rp.pl/artykul/55682,607294-Wies-zbierze-srodki-na-boisko.html

Co odpowiemy na to pytanie:
"No właśnie, ciekawe czy Ci wszyscy instytucjonalni obrońcy demokracji bezpośredniej zareagują czy nie, na kolejną i tak oczywistą próbę z uczynienia z woli instytucji (zebranie wiejskie) demokracji bezpośredniej, szmaty do wycierania sobie butów, przez przedstawicieli?"

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek

Nie jestem pewien czy to krok wstecz. To co udało mi się znaleźć w projekcie to:
"usunięcie rady sołeckiej z katalogu uprawnionych do zainicjowania wniosku"

ale według http://lex.pl/bap/samorzad/Dz.U.2001.142.1591.html

Art. 36. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Ta rada to poprostu kolejny pośrednik. Czy jest potrzebny w sołectwie? Wie ktoś?

Jakie inne problemy widzicie w tym projekcie?
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/1050/1098.pdf

AK47
Portret użytkownika AK47

Ja osobiście proponował bym wywalić większość ustaw. W DB społeczeństwo samo by się żądziło a o wydatkowaniu lokalnym by decydowało społeczeństwo lokalne tak samo jak inne prawa jak hazard prochibicja etc. Jak najmniej urzedników zmniejszy wydatki państwa, co pozwoli na obniżenie podatków co zwiększy wzrost gospodarczy.

Ten, kto nie kwapi się, aby uwierzyć w cokolwiek lub wszystko, posiadł wielką mądrość, ponieważ wiara w jedną fałszywą zasadę jest przyczyną wszelkiej głupoty!

Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek

Również liczę na taki właśnie efekt demokracji bezpośredniej.