Głosowania ZAKOŃCZONE

Tytułikona sortowania Utworzone
Co powinno być głównym celem stowrzyszenia? 2013-03-01 10:37
Czy do udziału w dyskusji na tej stronie SWD powinny być uprawnione tylko osoby zarejestrowane? 2011-01-12 18:18
Czy jesteś za przekazaniem funkcji administratora grupy sDB na Facebooku Januszowi Lewandowskiemu? 2013-10-20 18:58
Czy jesteś za tym by SWD przyjęło projekt ustawy pt. "Radni proponują - mieszkańcy decydują" jako obywatelską inicjatywę ustawod 2011-12-26 11:50
Czy nasze stowarzyszenie powinno współpracować i wspierać Partię Demokracja Bezpośrednia? 2012-09-14 10:53
Czy środki finansowe SWD mogą zostać "pożyczone" na rzecz Sieci118 w celu pokonania chwilowych problemów z płynnością finansową 2012-05-09 21:45
Czy Stowarzyszenie Więcej Demokracji powinno przyjmować przelewy za pomocą BITCOINS? 2011-05-24 21:01
Czy SWD popiera "List otwarty w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach"? 2012-07-10 20:50
Czy zgadzasz się aby członkostwo w SWD było nadawane dożywotnio a uprawnienie do głosowania na okres 1 roku (plus 9 miesięcy)? 2011-03-16 22:21
Czy zgadzasz się aby nasze stowarzyszenie poparło „Przesłanie 16 marca”? 2013-05-06 16:51
Czy zgadzasz się aby SWD przeznaczyło 120zł na wydruk broszurki? 2012-03-23 12:41
Czy zgadzasz się aby SWD zajęło się potwierdzaniem tożsamości na potrzeby innych organizacji? 2012-05-20 00:57
Czy zgadzasz się by podstawowym celem SWD było doprowadzenie do stosowania DB w skali całego kraju? 2012-01-09 13:41
Czy zgadzasz się by podstawowym celem SWD było doprowadzenie do zarządzanie gminami systemem DB ? 2011-11-20 23:16
Czy zgadzasz się żeby stowarzyszenie korzystało z płatnego hostingu (300 zł rocznie)? 2011-09-16 13:49
Gdzie i kiedy ma się odbyć walne zebranie SDB? 2013-02-28 18:43
Ile powinna wynosić składka członkowska? 2011-01-06 22:17
Walne zebranie - dofinansowanie noclegu 2012-03-01 19:19
Walne zebranie - dofinansowanie poczęstunku 2012-03-01 19:24
Wybory zarządu 2011-03-08 11:31